GE­CO­DEER­DE BRIE­VEN

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

EEN SPI­ON WAS NIETS WAARD ZON­DER DECODEERSKILLS Een van de be­lang­rijk­ste ma­nie­ren om aan in­for­ma­tie te ko­men was door brie­ven te on­der­schep­pen. Die wa­ren na­tuur­lijk in ge­heim­schrift, en het was dan aan de spi­on om het ge­hus­sel­de al­fa­bet te ont­ra­fe­len. De spi­on­nen van Eli­za­beth moesten de co­des kun­nen bre­ken en kun­nen schrij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.