BIJ­BEL

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

VOOR MO­TI­VA­TIE EN EEN BE­WIJS VAN LOY­A­LI­TEIT Mees­ter­spi­on Fran­cis Walsingham was zo’n fa­na­tiek pro­tes­tant dat hij be­sloot En­ge­land te ver­la­ten toen de ka­tho­lie­ke Ma­ry I aan de macht kwam. Hij keer­de in 1568 te­rug als staats­se­cre­ta­ris voor de pro­tes­tant­se ko­nin­gin Eli­za­beth I. Als een man van God deed hij er al­les aan om de ka­tho­lie­ken niet meer aan de macht te la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.