AANHOUDINGSBEVEL

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

BE­WIJS OP PA­PIER VAN DE MIS­DA­DEN

Ie­der­een die ver­dacht werd van mis­da­den te­gen het ko­nings­huis werd voor het ge­recht ge­sleept. Dat was ei­gen­lijk een volks­ge­richt, waar­bij de ver­dach­te al op voor­hand schul­dig was ver­klaard. De straf was wreed: han­gen, trek­ken en vie­ren­de­len. Meer dan hon­derd ka­tho­lie­ke pries­ters kwa­men op de­ze ma­nier om het le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.