Cesares mis­da­den

Was Cesa­re een be­re­ke­nen­de moor­de­naar of het slacht­of­fer van kwa­de ge­ruch­ten?

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

De moord op Gio­van­ni

Bor­gia MOTIEF: DE CON­TRO­LE KRIJ­GEN OVER HET PAU­SE­LIJ­KE LE­GER. Hoe­wel Gio­van­ni niet zo am­bi­ti­eus was als Cesa­re, be­loon­de Ro­dri­go hem met pres­ti­gi­eu­ze amb­ten. Het is goed mo­ge­lijk dat Cesa­re ja­loers was op zijn broer toen Ro­dri­go hem het be­vel gaf over het pau­se­lij­ke le­ger. Ook con­cur­reer­den ze om aan­dacht van de vrouw van hun jon­ge­re broer Gi­of­f­re. Toen Gio­van­ni dood werd ge­von­den in de Ti­ber was Cesa­re ver­dach­te. Ro­dri­go on­der­zocht de moord, maar bin­nen een maand werd het on­der­zoek plots stop­ge­zet. Ve­len ge­loof­den dat hij de da­der had ge­von­den: Cesa­re. Maar de Bor­gia’s had­den ve­le vij­an­den, en er zijn tal­lo­ze men­sen die vol­doen­de re­den had­den om een van Ro­dri­go’s zoons te do­den. Het feit dat Gio­van­ni’s li­chaam ne­gen steek­won­den had, wijst op meer­de­re aan­val­lers en een slor­di­ge exe­cu­tie. Cesa­re had ook geen heel dui­de­lijk motief, want hij zou als zoon van Ro­dri­go hoe dan ook een be­lang­rijk se­cu­lier ambt heb­ben ge­kre­gen.

OORDEEL: ON­SCHUL­DIG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.