De moord op Alfon­so van Ara­gon

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

MOTIEF: DE BAND MET

FRANK­RIJK VER­STER­KEN. In de zo­mer van 1500 was Cesa­re be­trok­ken bij een aan­val van Frank­rijk op het ko­nink­rijk Na­pels. Het hu­we­lijk van Lu­cre­zia met prins Alfon­so, de zoon van de ko­ning van Na­pels, stond daar­bij be­hoor­lijk in de weg. In ju­li werd Alfon­so aan­ge­val­len en neer­ge­sto­ken toen hij het pa­leis op het Va­ti­caan ver­liet. De prins over­leef­de de aan­val maar raak­te zwaar­ge­wond. Op 18 au­gus­tus, ter­wijl Alfon­so nog van zijn won­den her­stel­de, dron­gen moor­de­naars on­der lei­ding van Mi­che­let­to zijn ka­mer bin­nen om hem ver­vol­gens te wur­gen. Cesa­re was de voor de hand lig­gen­de op­dracht­ge­ver, en zelfs de Bor­gia’s zelf de­den wei­nig moei­te om de be­schul­di­gin­gen te ont­ken­nen.

OORDEEL: SCHUL­DIG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.