Ge­hei­me Bor­gia-or­gie

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

Vol­gens oog­ge­tui­gen gin­gen vijf­tig pros­ti­tu­ees Cesa­re Bor­gia’s ap­par­te­ment aan het Pa­laz­zo Apos­to­li­co bin­nen. Zij zou­den be­doeld zijn ter ver­maak van zijn gas­ten, waar­on­der de paus en Lu­cre­zia Bor­gia. Prij­zen zou­den zijn uit­ge­reikt aan de­ge­nen die het vaakst ge­meen­schap had met de cour­ti­sa­nes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.