CA­DEAU

han­di­ge verzamelmap

Alles over Geschiedenis - - Rondleiding -

Tijd­schrif­ten la­ten zich nooit zo mak­ke­lijk op­ber­gen. Ze kun­nen niet mooi in de boe­ken­kast staan en lig­gend op een sta­pel is het vin­den van dat éne num­mer een he­le op­ga­ve. Dank­zij de han­di­ge verzamelmap van Al­les over Ge­schie­de­nis kun je nu mak­ke­lijk een jaar­gang Al­les over Ge­schie­de­nis be­wa­ren. Het op­berg­sys­teem is zo ont­wor­pen dat je de uit­ga­ven in de map kunt door­bla­de­ren als­of het één groot boek is, maar je kunt er ook een­vou­dig een blad uit­ha­len. Neem een abon­ne­ment en de map wordt van­zelf ge­vuld!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.