Be­slis­send mo­ment

Jo­sef Breu­er en An­na O. 1880

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

In no­vem­ber 1880 krijgt de ver­maar­de Oos­ten­rijk­se arts Jo­sef Breu­er een pa­ti­ënt on­der be­han­de­ling die hij ‘An­na O.’ noemt. Zij leed aan “ver­lam­ming van de le­de­ma­ten en sla­pe­rig­heid als­ook een spraak­en zicht­stoor­nis.” Breu­er ont­dek­te dat en­ke­le symp­to­men ver­dwe­nen als zij er­over be­gon te pra­ten. Dit wek­te de in­te­res­se van Freud en hij vroeg of hij mocht mee­wer­ken. De ge­dach­te dat het pra­ten over pro­ble­men kon lei­den tot ge­ne­zing was baan­bre­kend. Breu­er en Freud schre­ven er­over in hun boek Stu­dies

over hys­te­rie uit 1895.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.