Be­slis­send mo­ment

Te­rug­lo­pen­de ge­zond­heid

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

1923

Freud ont­dekt een ge­zwel in zijn mond en dat wordt de start van een lang­du­ri­ge strijd te­gen kan­ker. De art­sen ra­den hem aan te stop­pen met ro­ken, maar lij­ken de kwaad­aar­dig­heid van het ge­zwel te ba­ga­tel­li­se­ren. Dok­ter Felix Deutsch zou la­ter ver­kla­ren dat hij de kan­ker voor Freud ver­zweeg, om­dat hij bang was dat de­ze zelf­moord zou ple­gen. Freud gaat 34 keer on­der het mes, waar­bij hij tij­dens een on­no­di­ge cos­me­ti­sche ingreep bij­na dood­bloedt. Hij weet het ze­ven we­ken vol te hou­den niet te ro­ken, maar schrijft dan aan een arts: “Toen ik de eer­ste paar si­ga­ren had op­ge­sto­ken, kon ik aan het werk en voel­de ik me weer pret­tig. Daar­voor was het le­ven on­draag­lijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.