9 au­gus­tus 1942 – 6 mei 1944

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

De con­gres­par­tij kon­digt de ‘Quit In­dia’-be­we­ging aan, die ar­bei­ders op­roept tot bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid. Door het he­le land leg­gen In­di­ërs het werk neer. Het is zo’n groot suc­ces dat de he­le con­gres­werk­groep wordt op­ge­pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.