5 mei 1930 – 26 ja­nu­a­ri 1931

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

Er be­gint een nieu­we cam­pag­ne van bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid en Gandhi pro­tes­teert met zijn Zout­mars te­gen de be­las­ting op zout. Hij moe­digt men­sen aan om il­le­gaal zout te ma­ken en wordt prompt in de ge­van­ge­nis ge­gooid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.