Een En­gel­se gent­le­man?

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

Op zijn acht­tien­de ging Gandhi naar Lon­den om rech­ten te stu­de­ren. Hij wil­de ad­vo­caat wor­den, maar na­tuur­lijk stak hij enorm af bij zijn na­druk­ke­lijk En­gel­se stu­die­vrien­den. Hij be­sloot om zich te ver­die­pen in de le­vens­stijl van een En­gel­se gent­le­man. Hoe­wel hij ve­ge­ta­risch bleef eten, bracht hij drie maan­den door met po­gin­gen om in de En­gel­se high so­ci­e­ty te pas­sen. Hij kleed­de zich in pak en ho­ge hoed, had een duur zak­hor­lo­ge en liet zelfs een duur avond­pak ma­ken op Bond Street. Na­tuur­lijk wil­de hij ook klin­ken als een Brit en daar­om nam hij lo­go­pe­die­les­sen om zijn ac­cent te ver­be­te­ren. Hij leer­de zelfs Frans spre­ken. De fas­ci­na­tie was ech­ter van kor­te duur, want Gandhi raak­te al snel ge­des­il­lu­si­o­neerd. De du­re hob­by’s van de En­gel­se up­per class wa­ren niets voor hem en hij ging te­rug naar het sim­pe­le le­ven van een hard­wer­ken­de stu­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.