Ma­tar

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

14 maart 1930

Er voe­gen zich twee nieu­we le­den bij de lo­pers: één van hen is een ver­oor­deel­de moor­de­naar die in de ge­van­ge­nis tot ge­weld­loos­heid is ge­ko­men. Som­mi­gen spre­ken zich uit te­gen zijn aan­we­zig­heid, maar Gandhi wijst hen op het be­lang van ver­ge­ving in een ge­weld­lo­ze maat­schap­pij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.