Leo Tol­s­toi

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

De­ze Rus­si­sche schrij­ver en fi­lo­soof is voor­al be­kend van zijn boe­ken Oor­log en Vre­de en An­na Kare­ni­na. Maar Tol­s­toi schreef ook Brief aan een Hin­doe, waar­in hij het prin­ci­pe van pas­sief ver­zet pre­dik­te. Als voor­stan­der van ge­weld­loos­heid raak­te Tol­s­toi ge­des­il­lu­si­o­neerd over de re­ge­ring na­dat hij tij­dens zijn dienst­tijd een gru­we­lij­ke open­ba­re exe­cu­tie moest bij­wo­nen. Zijn chris­te­lij­ke ge­loof was meer ge­richt op het lief­heb­ben

van zijn naas­te dan op het die­nen van een kerk.

In­vloed op Gandhi:

Gandhi om­schreef zich­zelf als een ‘dis­ci­pel’ van Tol­s­toi. Hij schreef ge­re­geld brie­ven aan de Rus en ver­taal­de zijn wer­ken naar Gu­ja­ra­ti.

Vriend

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.