ram God­se

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

Een tra­di­ti­o­ne­le hin­doe die tn egen het be­leid van Gandhi was, om­dat hij het als ‘pro-mos­lim’ zag. God­se was een ac­ti­vist en lid van ver­schil­len­de na­ti­o­na­lis­ti­sche hin­do egroe­penm

. Hij was er­van over­tuigd dat In­dia on­der Gandhi ten prooi zou val­len aan de mos­lims en dat veel hin­does daar­on­der zou­den lij­den. Hij gaf Gandhi te­vens de schuld van de hon­derd­dui­zen­den do­den die vie­len na de op­de­ling van In­dia.

In­vloed op Gandhi:

Op 30 ja­nu­a­ri 1948 schoot hij Gandhi drie keer van dicht­bij in de borst. Gandhi stierf en zo kwam een ein­de aan zijn le­ven en zijn strijd om ge­rech­tig­heid.

Vij­and

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.