Van be­gin tot ein­de

Alles over Geschiedenis - - Ooggetuige -

Na het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log werd Duits­land in vier de­len ge­splitst, waar­bij ie­der deel be­stuurd werd door één van de ge­al­li­eer­de mach­ten. Ber­lijn zelf was in twee­ën ge­deeld, waar­bij West-Ber­lijn een vrije stad was, en Oost-Ber­lijn on­der het stren­ge be­wind van de Sov­jet-Unie viel. In 1961 be­sloot het se­mi-au­to­no­me com­mu­nis­ti­sche re­gime van de DDR, on­der in­vloed van het Krem­lin, dat er een muur ge­bouwd moest wor­den die Oost scheid­de van West. De men­sen in Oost-Ber­lijn leef­den 28 jaar lang com­pleet af­ge­zon­derd van de rest van de wes­ter­se we­reld. Het mo­ment dat de eer­ste men­sen naar het vrije West-Ber­lijn moch­ten rei­zen, be­te­ken­de het be­gin van het ein­de voor het Oost­blok en vorm­de de eer­ste stap naar een ver­e­nigd Duits­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.