DIK­KE BERTHA

1914

Alles over Geschiedenis - - Door De Eeuwen -

Toen WO I uit­brak wa­ren de tra­di­ti­o­ne­le be­le­ge­rings­wa­pens over­bo­dig ge­wor­den, maar som­mi­ge wer­den nog steeds ge­bruikt, zo­als de Duit­se Dik­ke Bertha. Het kon een gra­naat van 900 ki­lo over een af­stand van 14,5 ki­lo­me­ter af­schie­ten. Tij­dens de oor­log nam Dik­ke Bertha de cir­kel van twaalf for­ten rond de stad Luik on­der vuur en re­du­ceer­de ze al­le­maal tot ru­ï­nes.

Het op­zet­ten er­van nam zes uur in be­slag. Bertha nam ook Na­men en Ant­wer­pen op de kor­rel, maar moest haar meer­de­re er­ken­nen in de ver­ste­vig­de Fran­se for­ten tij­dens de Slag om Ver­dun in 1916.

Dik­ke Bertha werd oor­spron­ke­lijk per spoor ver­voerd, maar kon la­ter ook via de weg wor­den

ge­trans­por­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.