Frie­d­rich Krupp

1787 1826, DUITS­LAND

Alles over Geschiedenis - - Door De Eeuwen -

Frie­d­rich Krupp was de op­rich­ter van de ge­lijk­na­mi­ge staal­fa­briek die ver­ant­woor­de­lijk was voor een aan­tal van de groot­ste be­le­ge­rings­wa­pens. Zijn be­drijf draai­de over­uren tij­dens WO II, toen na­zi-Duits­land gro­te hoe­veel­he­den ar­til­le­rie­wa­pens bouw­de en er ver­vol­gens Se­bast­o­pol mee

be­stook­te in april 1942.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.