Ge­schie­de­nis in beeld

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De in­druk­wek­kend­ste beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Ruby Brid­ges, het eer­ste Af­ro-Ame­ri­kaan­se kind dat naar een vol­le­dig blan­ke ba­sis­school ging in het zui­den van Ame­ri­ka, wordt naar bui­ten be­ge­leid door U.S. Mars­hals, die door pre­si­dent Ei­sen­hower zijn ge­stuurd voor haar vei­lig­heid. Na haar in­schrij­ving haal­den veel ou­ders hun kin­de­ren van de school en er was maar één le­raar die niet

wei­ger­de om haar les te ge­ven.

14 NO­VEM­BER 1960

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.