Van­af 24 mei de bios­coop

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Reis mee te­rug in de tijd naar 1786, Praag. Wolf­gang Ama­de­us Mozart heeft na een aan­tal tur­bu­len­te maan­den ge­noeg van het ver­wen­de ge­drag van de be­voor­rech­te eli­te in We­nen en be­sluit voor een aan­tal maan­den naar Praag te ver­hui­zen. He­laas vindt de com­po­nist in de on­be­ken­de stad niet de ge­wens­te rust waar hij zo naar ver­langt. Zijn aan­we­zig­heid ver­oor­zaakt on­rust en leidt tot een reeks dra­ma­ti­sche ge­beur­te­nis­sen. Hij be­landt in een web van lief­de, lust, ge­weld en moord. Om­ringd door al­le na­rig­heid waar hij geen in­vloed op kan uit­oe­fe­nen, com­po­neert hij het schit­te­ren­de mu­ziek­stuk en het dra­ma ‘Don Gio­van­ni’. Hoofd­rol­len van Aneu­rin Bar­nard (Dun­kirk), Mor­fydd Clark (Pri­de and Pre­ju­di­ce and Zom­bies) Ja­mes Pu­re­foy (Ro­me en The Fol­lo­wing) en

Sa­mant­ha Barks (Les Mi­sé­ra­bles).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.