Puz­zel & win

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

HO­RI­ZON­TAAL

1 don­der­bui, 5 be­drag, 9 ge­tal, 12 dak­be­dek­king, 14 in­sect, 15 wa­ter­zoog­dier,

18 griet, 20 po­li­tie­man, 22 knoop, 23 laag­tij wor­den, 25 da­nig, 26 wijd­te, 27 bo­ven het ge­wo­ne, 28 deel van het hoofd, 32 door­zeu­ren, 36 krui­pend dier, 37 in­ke­ping, 39 plaats in Ame­ri­ka, 40 loot, 41 ge­voe­lig ver­lies, 44 on­der­deel, 45 Duit­se stad, 46 kort­om, 47 bed­lin­nen, 48 zelf­zuch­tig ie­mand.

VER­TI­CAAL

1 voeg­woord, 2 deel van een hor­lo­ge, 3 on­der­schei­ding, 4 ri­vier (Spaans), 5 rus­tig, 6 vriend, 7 vent, 8 bloem, 9 praal­graf, 10 mee­do­gen­loos, 11 ge­lof­te, 13 ie­der­een,

16 laat­ste stuk, 17 wiel­rij­der, 19 hui­se­lijk, 21 kalm, 24 be­gro­ting, 26 zo­mers kle­ding­stuk, 29 kle­der­dracht, 30 waar­schu­wings­te­ken op een weg, 31 ge­lijk­ma­tig, 33 re­ken­kun­di­ge term, 34 aro­ma­tisch mid­del, 35 fa­mi­lie­lid, 37 drink­ge­rei, 38 be­zie­ling, 40 be­vel, 42 pro­jec­tie­plaat­je, 43 golf­term.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.