Zo maak je ...

ONGEZUURD BROOD GE­BAK­KEN IN HETE AS AU­STRA­LIË, JA­REN 1780 HE­DEN

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Dam­per.

Voed­sel vin­den in de Out­back is nog­al een uit­da­ging, of je moet er niet voor te­rug­dein­zen een kan­goe­roe te van­gen. Ten tij­de van ko­lo­ni­aal Au­stra­lië ont­wik­kel­den rond­trek­ken­de vee­hou­ders, die maan­den­lang met mi­ni­ma­le pro­vi­and door de Out­back zwier­ven, het re­cept voor brood ge­maakt van meel en wa­ter. Het werd ge­bak­ken in de hete as van een kamp­vuur en ge­ge­ten met bie­ten­stroop, of met het soort vlees dat op dat mo­ment be­schik­baar was.

Het brood kreeg de naam Dam­per en ont­stond in de ne­gen­tien­de eeuw. De oor­sprong van de naam is nog al­tijd een punt van dis­cus­sie. Vol­gens het Au­stra­li­an Na­ti­o­nal Dic­ti­o­na­ry Cen­tre komt het voort uit een uit­druk­king in Lan­ca­shi­re: ‘so­me­thing that damps the ap­pe­ti­te’. An­de­ren ge­lo­ven dat het is af­ge­leid van de term ‘to damp a fire’, of­te­wel het be­dek­ken met as. Hoe het ook zij, dam­per is tot op de dag van van­daag po­pu­lair. Toe­ge­ge­ven, de mees­te mo­der­ne re­cep­ten be­vat­ten wat ex­tra in­gre­di­ën­ten om het net wat sma­ke­lij­ker te ma­ken.

In­gre­di­ën­ten

480 g zelf­rij­zend bak­meel 230 ml melk

1 tl zout

1 el bo­ter

110 ml wa­ter

BEREIDINGSWIJZE

01 Als je een kamp­vuur kunt ge­brui­ken, dan kun je het brood op de ou­der­wet­se ma­nier bak­ken. In elk an­der ge­val ver­warm je de oven voor op 220 gra­den Cel­si­us. 02 Meng het meel en het zout in een grote kom en kneed ver­vol­gens met je han­den de bo­ter er door­heen, tot het ge­heel er­uit ziet als brood­krui­mels. 03 Maak een kuil in het mid­den en giet de melk en het wa­ter er­in. Meng met een mes tot het deeg niet meer aan de ran­den van de kom kleeft. Kneed het ver­vol­gens op een op­per­vlak­te die met meel is be­strooid en maak er een brood­vorm van met een dia­me­ter van zo’n twin­tig cen­ti­me­ter. 04 Vet de bak­plaat in, leg het deeg er­op en snijd met een mes een kruis­vorm in de bo­ven­kant, on­ge­veer een cen­ti­me­ter diep. Be­strijk de bo­ven­kant met wat ex­tra melk. 05 Bak ge­du­ren­de 25 mi­nu­ten, ver­vol­gens zet je de tem­pe­ra­tuur op 175 gra­den en bak je nog vijf tot tien mi­nu­ten ex­tra. Het brood moet goud­bruin wor­den en de bo­dem moet hol klin­ken wan­neer je er­op klopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.