TELEFONTORNET

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

De op­val­len­de te­le­foon­to­ren in Stock­holm (Telefontornet in het Zweeds) werd in 1887 ge­bouwd en ver­bond in to­taal on­ge­veer 550 te­le­foon­lij­nen. De to­ren was maar liefst tach­tig me­ter hoog en werd daar­door zeer be­pa­lend in de sky­li­ne van Stock­holm. In 1913 werd de to­ren in prin­ci­pe over­bo­dig, om­dat er toen on­der­grond­se be­ka­be­ling was. Toch bleef de to­ren staan. Tus­sen 1939 en 1952 was het een gi­gan­ti­sche re­cla­me­zuil tot een brand de

to­ren on­her­stel­baar be­scha­dig­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.