Cru­ci­fix gooit ho­ge ogen in De­n­e­mar­ken

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Ama­teur­ar­che­o­loog Den­nis Fa­bri­ci­us Holm keek ver­baasd op toen hij op zijn vrije dag met de me­taal­de­tec­tor in de weer was. Hij vond een hand­vol sie­ra­den uit de vi­king­tijd, waar­on­der een op­val­lend mooi cru­ci­fix in de Bir­ka-stijl. Het op­val­len­de is dat het cru­ci­fix door ex­perts ge­da­teerd is tot de eer­ste helft van de tien­de eeuw. Het wijst er dus op dat de chris­ti­a­ni­se­ring van De­n­e­mar­ken snel­ler ging dan tot nu toe werd aan­ge­no­men. De Jel­ling-ste­nen, op­ge­richt door ko­ning Ha­rald Blauwtand wer­den ge­zien als de oud­ste af­beel­ding van Chris­tus in de vi­king­we­reld, maar dit cru­ci­fix is tien­tal­len ja­ren ou­der. On­ge­veer een eeuw la­ter, om­streeks 1050, kwam er een ein­de aan de vi­king­tijd en wa­ren vrij­wel al­le De­nen chris­te­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.