Be­dre­ven men­sen al 4000 jaar eer­der land­bouw?

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Bij ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek in Shubay­qa in Jor­da­nië zijn spo­ren van voed­sel­soor­ten ge­von­den, waar­on­der een soort naan­brood. Op­val­lend is dat de vond­sten zo’n 14.000 jaar oud zijn. Aan­ge­zien brood als een bij­pro­duct van ge­or­ga­ni­seer­de land­bouw wordt ge­zien, lijkt dat he­le­maal niet te kun­nen. Het ge­von­den brood is 4000 jaar ou­der dan het be­gin van land­bouw. Om­dat er geen vond­sten uit die tijd zijn die er­op wij­zen dat er al eer­der land­bouw be­dre­ven werd, is de con­clu­sie dat het brood met toe­val­lig ge­von­den graan ge­bak­ken werd door de ja­ger-ver­za­me­laars. Maar het is goed mo­ge­lijk dat het brood wel in­spi­ra­tie gaf tot het ver­bou­wen van gra­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.