Ne­an­der­tha­ler kon zelf vuur ma­ken

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Lan­ge tijd ging men er van­uit dat groe­pen ne­an­der­tha­lers zelf geen vuur kon­den ma­ken. Ze zou­den af­han­ke­lijk zijn ge­weest van na­tuur­bran­den, bij­voor­beeld door blik­sem­in­slag. Als ze daar een­maal vuur had­den, hiel­den ze het zo lang mo­ge­lijk bran­den­de, zelfs on­der­weg naar nieu­we woon­plaat­sen. Maar dit blijkt vol­gens nieu­we vond­sten van Leid­se ar­che­o­lo­gen niet te klop­pen.

Zijn von­den mi­cro­sco­pi­sche slij­ta­ge­spo­ren op vuur­ste­nen vuist­bij­len, die ty­pisch zijn voor het slaan op py­riet. De ne­an­der­tha­lers wis­ten blijk­baar dat je daar­mee von­ken kon op­wek­ken om vuur te ma­ken. Er zijn al­ler­lei ex­pe­ri­men­ten ge­daan om te kij­ken of an­de­re ac­ti­vi­tei­ten soort­ge­lij­ke slij­ta­ge ga­ven. “De vuist­bijl was het Zwit­ser­se zak­mes van de ne­an­der­tha­lers. Maar al­leen het vuur ma­ken met py­riet geeft dit soort spo­ren”, al­dus ar­che­o­loog And­rew So­ren­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.