Wat was er zo groots aan Cat­ha­ri­na de Grote?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Cat­ha­ri­na II was kei­ze­rin van Rus­land tus­sen 1762 en 1796. Haar re­pu­ta­tie leunt deels op grote mi­li­tai­re over­win­nin­gen, maar ook op ver­be­te­ring van on­der­wijs en ver­min­de­ring van bu­reau­cra­tie, en ze ver­de­dig­de idee­ën van de Eu­ro­pe­se Ver­lich­ting. Haar re­geer­pe­ri­o­de van 34 jaar had te­vens het voor­deel dat het werd in­ge­slo­ten tus­sen twee re­de­lijk on­uit­ge­spro­ken vor­sten. Haar man Pe­ter III werd na zes maan­den al af­ge­zet in een coup die door Cat­ha­ri­na zelf werd ge­leid. En haar zoon Paul I zat pas vijf jaar op de troon toen hij werd ver­moord.

Hoe­wel Cat­ha­ri­na de Grote veel ge­lief­den had, wer­den de meest schan­de­lij­ke ge­ruch­ten over haar seks­le­ven door haar te­gen­stan­ders be­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.