Mag­nus

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

ROBERT FABBRI His­to­ri­sche fic­tie­schrij­ver Fabbri heeft in­mid­dels zijn spo­ren ver­diend met de be­ken­de se­rie over kei­zer Ves­pa­s­i­a­nus. Met de nieu­we ro­man Mag­nus laat hij het Ro­mein­se Rijk nu uit een an­der per­spec­tief zien: de slop­pen­wij­ken. Hoofd­per­soon Mar­cus Sal­vi­us Mag­nus is de lei­der van het Broe­der­schap van de Zui­de­lij­ke Qui­ri­naal. Te­gen­woor­dig zou hij ‘maf­fia­baas’ ge­noemd wor­den. Hij stamt uit het ‘ge­wo­ne’ volk van Rome en komt dus uit een to­taal an­de­re klas­se dan Ves­pa­s­i­a­nus. Toch ra­ken de twee fi­gu­ren met el­kaar ver­bon­den via de oom van Ves­pa­s­i­a­nus. Voor fans van het werk van Fabbri en Ro­mein­se his­to­ri­sche fic­tie is dit een heer­lijk boek. Het geeft eens een com­pleet an­de­re kijk op de Ro­mein­se we­reld dan het zo­veel­ste boek van­uit het per­spec­tief van een mach­ti­ge kei­zer of een dap­pe­re le­gi­o­nair. Zie het ou­de Rome zo­als je het nog niet eer­der ge­zien hebt. www.ka­rak­ter­uit­ge­vers.nl | € 19,99 | 416 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.