EEN LUCHT­BAL­LON VAREN

STIJG OP EN VLIEG WEG MET DE EER­STE VLIEGENIERS, FRANKRIJK, JA­REN 1780

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

De ge­broe­ders Mont­gol­fier wa­ren de ge­broe­ders Wright zo’n 120 jaar voor en von­den een toe­stel uit waar­mee een be­man­de vaart mo­ge­lijk was. Vlie­gers vlo­gen al eeu­wen­lang rond, maar de­ze Fran­se broers had­den gro­te­re plan­nen. Ze be­gon­nen met on­be­man­de vaar­ten, lie­ten ver­vol­gens die­ren vlie­gen en uit­ein­de­lijk men­sen. De in­no­va­tie­ve uit­vin­ding be­gon als een klein mo­del, maar werd al snel ont­wik­keld tot een grote, vol­le­dig wer­ken­de he­te­lucht­bal­lon. An­de­re uit­vin­ders za­gen en volg­den. De mens was ein­de­lijk van de grond ge­ko­men en de ra­ce naar het lucht­ruim kon be­gin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.