In­spi­ra­tie

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

El­ke uit­vin­ding be­gint met een idee. Het eu­re­ka­mo­ment van de ge­broe­ders Mont­gol­fier kwam toen ze was die bo­ven vuur werd ge­droogd om­hoog za­gen op­bol­len. Ze be­slo­ten de the­o­rie uit te pro­be­ren op een veel gro­te­re schaal en de eer­ste de­mon­stra­tie van een bal­lon van stof en pa­pier vond plaats op 4 ju­ni 1783.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.