Aan­drij­ving

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Het be­stu­ren van de bal­lon is las­tig, maar is een vaar­dig­heid die je kunt le­ren. Door op ge­zet­te tij­den zo­wel droog als nat stro en an­der brand­baar ma­te­ri­aal zo­als mest en ver­rot vlees op het vuur te gooi­en, kun je de stij­ging en da­ling enigs­zins re­ge­len. De eer­ste vaart duur­de in to­taal acht mi­nu­ten en leg­de een af­stand van drie ki­lo­me­ter af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.