Con­struc­tie

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

De Wright Fly­er I was een dub­bel­dek­ker ge­maakt van hout, draad en doek. De rech­te stuk­ken wer­den ge­maakt van vu­ren­hout en de ge­bo­gen stuk­ken wer­den ge­maakt van es­sen­hout. De op­per­vlak­tes wer­den be­kleed met mous­se­li­ne en can­vas­verf, in een po­ging het ge­heel wat ae­ro­dy­na­mi­scher te ma­ken. Het ont­werp kost­te dui­zend dol­lar in to­taal en de broers schre­ven ge­schie­de­nis zonder eni­ge vorm van sub­si­die.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.