Start­baan

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Het ‘vlieg­veld’ lag vol met zand, wat al­les be­hal­ve ide­aal was. Ze wa­ren bang dat de na­ven van de ge­mo­di­fi­ceer­de fiets­wie­len (die fun­geer­den als een soort kar) in de grond zou­den vast­lo­pen, dus om dit te voor­ko­men cre­ëer­den ze een start­baan van acht­tien me­ter. Het was een een­vou­di­ge rail van vier 4,5 me­ter lan­ge bal­ken, maar het was es­sen­ti­eel voor het suc­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.