Uniek ui­ter­lijk

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

Van de­ze 7000 tot 8000 ge­bro­ken en be­gra­ven fi­gu­ren zijn er zo’n dui­zend her­steld. El­ke fi­guur is uniek ge­ble­ken. Het zijn niet echt por­tret­ten van be­staan­de men­sen, maar een soort ide­aal­beel­den: knap, se­reen en goed ge­bouwd. De­tails zo­als wenk­brau­wen, baar­den en snor­ren va­ri­ë­ren van beeld tot beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.