Het le­vens­elixir

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

Vol­gens som­mi­ge ge­leer­den was er een ma­nier om het li­chaam on­aan­tast­baar te ma­ken en in een xi­an te ver­an­de­ren, een on­ster­fe­lij­ke. Eeu­wen­lang ex­pe­ri­men­teer­den Da­o­ïs­ten met al­ler­lei elixirs, ge­maakt van goud, kwik, ar­se­ni­cum en lood, om dit te bereiken. De door­gaans fa­ta­le ef­fec­ten van de drank­jes kon­den hen niet ont­moe­di­gen. De Eer­ste Kei­zer ge­loof­de in het be­staan van een le­vens­elixir en hij meen­de dat de char­la­tan Xu Fu hem de weg kon wij­zen. De­ze man be­weer­de dat het elixir be­stond op een ei­land voor de oost­kust. Xu zou het voor de kei­zer gaan zoe­ken, maar deed fei­te­lijk niets. In 210 v.Chr. vond de kei­zer Xu tij­dens een tour van de oos­te­lij­ke pro­vin­cies. De be­drie­ger be­weer­de dat zijn zee­reis werd ver­hin­derd door een grote vis. De kei­zer was gees­te­lijk in­mid­dels niet meer in or­de. Ver­vuld van pa­ra­noia liet hij de zee be­schie­ten om de vis te do­den. Niet lang daar­na stierf hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.