Alexan­ders stra­te­gie

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

Waar­schijn­lijk is de over­win­ning te dan­ken aan Alexan­ders mi­li­tai­re in­zicht en een ge­vaar­lij­ke ma­noeu­vre die om een per­fec­te ti­ming vroeg in de cha­os van het slag­veld. Da­ri­us wil­de na de eer­de­re ne­der­laag bij Is­sus het niet op­nieuw op­ne­men te­gen de Ma­ce­do­ni­sche ko­ning, maar hij werd er­toe ge­dwon­gen en de ge­schie­de­nis her­haal­de zich.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.