Kwan­ti­teit te­gen kwa­li­teit

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

Hoe­wel het le­ger van Da­ri­us veel gro­ter was, wa­ren Alexan­ders troepen goed ge­traind en be­wa­pend. De meer­der­heid van Da­ri­us’ troepen was licht be­wa­pend en am­per be­pant­serd. Al­leen de On­ster­fe­lij­ken en de hop­lie­ten had­den een kans te­gen Alexan­ders mach­ti­ge strij­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.