STRIJDOLI­FAN­TEN

BE­LANG­RIJ­KE EEN­HEID

Alles over Geschiedenis - - Grootste Veldslagen -

Mach­ti­ge en angst­aan­ja­gen­de bees­ten waar­mee de vij­and aan­ge­val­len en ge­plet werd.

Sterk­te: Ze kon­den het tij doen ke­ren door mid­del van cha­os en ter­reur.

Zwak­te: On­be­trouw­baar en zeer moei­lijk te be­stu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.