ZEIS 500 V.CHR.

Alles over Geschiedenis - - Leni Riefenstahl -

De zeis is een werk­tuig met een lan­ge steel, waar­mee hooi en la­ter ook an­de­re ge­was­sen ge­rooid kon­den wor­den. Het was een door­ont­wik­ke­ling op de sikkel en de zeis was ef­fi­ci­ën­ter en mak­ke­lij­ker te ge­brui­ken. Ro­mei­nen ge­bruik­ten de zeis, mo­ge­lijk om voer voor hun mi­li­tai­re paar­den te hak­ken, en in­tro­du­ceer­den hem in Noord­west-Eu­ro­pa. Toch wer­den zei­sen pas breed in­ge­zet van­af de twaalf­de eeuw. Ook na de in­tro­duc­tie van trac­tors werd de zeis nog ge­bruikt, bij­voor­beeld om vel­den te rui­men voor­dat ma­chi­nes in­ge­zet wer­den.

In de ze­ven­tien­de en acht­tien­de eeuw wer­den zei­sen op vrij­wel in­du­stri­ë­le schaal ge­maakt. El­ke boer­de­rij had erwel een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.