TRACTOR 1917

Alles over Geschiedenis - - Door de eeuwen heen -

De eer­ste trac­tors wa­ren stoom­aan­ge­dre­ven ploe­gen, die op­do­ken rond de ja­ren 1860. La­ter wer­den ze ver­be­terd met ben­zi­ne­mo­to­ren. Hen­ry Ford liet de eer­ste echt po­pu­lai­re tractor pro­du­ce­ren in mas­sa. De­ze Ford­son rol­de in 1917 van de band en werd over de he­le we­reld ge­ëx­por­teerd. In 1939 werd hij op­ge­volgd door de Ford-Fer­gu­son tractor, een sa­men­wer­king tus­sen Ford en de Ier­se Har­ry Fer­gu­son, die een ma­nier had be­dacht om een ploeg strak ach­ter een tractor te han­gen. De 9N-tractor werd een stan­daard­ty­pe en Ford stel­de ooit dat de eni­ge con­cur­rent “het paard” was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.