GRASMAAIER 1830

Alles over Geschiedenis - - Door de eeuwen heen -

Het eer­ste pa­tent voor een grasmaaier werd in 1830 uit­ge­ge­ven aan de britEd­win Be­ard Bud­ding. Hij werk­te als in­ge­ni­eur in een tex­tiel­fa­briek, waar ma­chi­nes de stof­fen knip­ten. Hij pas­te dit idee toe op het kort snij­den van gras en dat deed hij pre­cies op het mo­ment dat open­ba­re par­ken en tui­nen po­pu­lair wer­den. Bud­ding ver­kocht zijn eer­ste maai­ers aan de Re­gent’s Park Zool­ogi­cal Gar­dens in Lon­den. Ze wer­den met de hand ge­duwd en re­den op een rol­ler en tand­wie­len.

De eer­ste me­cha­ni­sche grasmaaier werd ge­bouwd door JR en A Ransomes, op ba­sis van Bud­dings ont­werp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.