OOGST­MA­CHI­NE 1826

Alles over Geschiedenis - - Door de eeuwen heen -

De eer­ste oogst­ma­chi­ne die graan kon oog­sten, dor­sen en sor­te­ren be­stond al in de la­te ne­gen­tien­de eeuw. Hij werd ge­trok­ken met paar­den, maar kreeg la­ter stoom­aan­drij­ving en werd uit­ein­de­lijk ach­ter een tractor ge­han­gen. Sinds de ja­ren 1990 ge­brui­ken de­ze ma­chi­nes zelfs gps-na­vi­ga­tie voor nauw­keu­ri­ge oogst­werk­zaam­he­den. Ze kun­nen op af­stand be­stuurd wor­den met een nauw­keu­rig na­vi­ga­tie­pad en kun­nen daar­door zelfs ’s nachts door­wer­ken. Door ge­ge­vens die de oogst­ma­chi­ne ver­za­melt, kun­nen boe­ren ook zeer nauw­keu­rig be­mes­ting toe­pas­sen om be­paal­de ge­deel­tes van hun land te ver­be­te­ren.

Een mo­der­nevan John oogst­ma­chi­newerk in een Dee­re aan hetEu­ro­pees land­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.