Wie wa­ren de be­trok­ke­nen?

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Wil­lem de Ver­ove­raar

Ca. 1028 87

Het ta­pijt por­tret­teert de ge­beur­te­nis­sen vóór Wil­lems in­va­sie van En­ge­land en zijn over­win­ning in de Slag van Has­tings.

Odo van Bayeux

Ca. 1030 97

Sinds de twin­tig­ste eeuw wordt Odo be­schouwd als de op­dracht­ge­ver van het ta­pijt. Hij wordt zelfs ge­por­tret­teerd.

Ha­rold God­win­son

Ca. 1022 66

Hij was de laat­ste An­gel­sak­si­sche ko­ning van En­ge­land en werd ge­dood in de Slag van Has­tings, wat op het ta­pijt staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.