E=mc2: DE VERGELIJKING DIE DE NATUURKUNDE HERSCHREEF

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Dit is ver­re­weg Albert Ein­steins be­roemd­ste ont­dek­king. De­ze ver­ra­der­lijk een­vou­dig ogen­de vergelijking zegt dat mas­sa en ener­gie met el­kaar ver­bon­den zijn en dat je kunt be­re­ke­nen hoe­veel ener­gie er vrij­komt door de om­ge­zet­te mas­sa. Het werd een cen­traal on­der­deel van de natuurkunde en dat is het nog steeds.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.