DIFFERENTIAALREKENING EIND 17E EEUW

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Te­gen­woor­dig kent differentiaalrekening on­tel­ba­re toe­pas­sin­gen in de we­ten­schap en het on­der­wijs. De voor­lo­per van de mo­der­ne va­ri­ant werd in de ze­ven­tien­de eeuw ont­dekt toen de En­gel­se wis­kun­di­ge Is­aac New­ton en zijn Duit­se even­knie Gott­fried Leib­niz hun ei­gen sys­te­men maak­ten. New­ton zag ver­an­de­ring als een tijd­ge­bon­den va­ri­a­be­le en was de eer­ste die de me­tho­de toe­pas­te op de natuurkunde, ter­wijl Leib­niz een bruik­ba­re wis­kun­di­ge no­ta­tie voor de differentiaalrekening ont­wik­kel­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.