DE RELATIVITEITSTHEORIE VAN EIN­STEIN 1905

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

De relativiteitstheorie com­bi­neert twee the­o­rie­ën van Ein­stein. Die van spe­ci­a­le en al­ge­me­ne re­la­ti­vi­teit. Sinds­dien heeft het de the­o­re­ti­sche natuurkunde en as­tro­no­mie vol­le­dig ver­an­derd en de New­to­ni­aan­se kijk op klas­sie­ke me­cha­ni­ca gro­ten­deels ver­van­gen. Het nu­cle­ai­re tijd­perk kon er­door tot bloei ko­men en ons be­grip van neu­tro­nen­ster­ren en zwar­te ga­ten werd er­door uit­ge­breid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.