DE ALLESOMVATTENDE THE­O­RIE JA­REN 1970

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Het stan­daard­mo­del van de deel­tjes­fy­si­ca is een the­o­rie waar­in de krach­ten en deel­tjes die al­le ma­te­rie vor­men wordt be­schre­ven. De­ze ro­buus­te the­o­rie vormt de ba­sis voor het ver­kla­ren hoe de fy­sie­ke we­reld werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.