Be­slis­send mo­ment Spook­di­vi­sie

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Tij­dens de eer­ste maan­den van de Twee­de We­reld­oor­log, kreeg Rom­mel de lei­ding over de 7e Pant­ser­di­vi­sie. On­der het mom van ‘Blitz­krieg’ drong hij diep door de Fran­se ver­de­di­ging heen en het land viel bin­nen en­ke­le we­ken. Rom­mel ge­bruik­te zijn tanks om grote af­stan­den af te leg­gen en de Fran­se ver­de­di­gers te ver­ras­sen. Zijn troepen ver­plaat­sten zich zo snel dat de ho­ge com­man­dan­ten van bei­de par­tij­en moei­te had­den om hun lo­ca­tie te be­pa­len. mei – ju­ni 1940

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.