Do­mei­nen van de le­ven­den en de do­den

Alles over Geschiedenis - - Stonehenge Ontrafeld -

Ar­che­o­loog Mi­ke Par­ker Pe­ar­son denkt dat Sto­ne­hen­ge en de na­bij­ge­le­gen neolithische plek Dur­ring­ton Walls met el­kaar wa­ren ver­bon­den door twee la­nen en door de ri­vier Avon. Dit zou dui­den op een be­gra­fe­nis­pro­ces­sie van het ‘land van de le­ven­den’ naar de begraafplaats van de voor­ou­ders op Sto­ne­hen­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.