Be­slis­send mo­ment

Dia­gno­se: po­lio Au­gus­tus 1921

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

In Cam­po­bel­lo Is­land in Ca­na­da hoor­de FDR het nieuws dat zijn le­ven ver­an­der­de: hij kon zijn be­nen niet meer ge­brui­ken. Dit ver­nie­tigt zijn po­li­tie­ke as­pi­ra­ties en hij be­reidt zich voor op een le­ven als pa­ti­ënt. Ele­a­nor over­tuigt hem om zijn car­ri­è­re door te zet­ten. Hoe­wel de ve­le be­han­del­me­tho­den die hij pro­beert zijn be­nen niet ge­ne­zen, leert hij zich­zelf kor­te stuk­jes lo­pen met been­fra­mes en kruk­ken. De rest van zijn le­ven on­der­steunt hij po­lio-on­der­zoek en hij opent een be­han­del­cen­trum voor pa­ti­ën­ten bij Warm Springs, Ge­or­gia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.